Ny bok om hankestaup

Hankestaup - eldre drikkekar for øl

Boka om hankestaup er nå tilgjengelig og kan bestilles ved å sende mail til: sverre.strandenes@gmail.com. Hankestaupet er et lagget drikkekar for øl og er særmerket for Hordaland og Sogn og Fjordane. I boka presenteres bilder av ca 200 hankestaup. Hvert hankestaup er presentert med to bilder samt beskrivelse og nøkkelinformasjon. Boka selges for NOK 399 pluss frakt, som i Norge utgjør NOK 70. Betaling skjer enklest gjennom VIPPS nummer 602519.

En bok om kjenger

Velkommen til denne web-siden der du kan lese om - og bestille -  en bok om det vestnorske drikkekaret kalt kjenge.

Boklansering på Blomqvist 19 mai

19 mai var det boklansering på Blomqvist i Oslo, der det samtidig ble vist en utstilling av mange unike og sjeldne kjenger, til stor glede for de fremmøtte.

Bestill boken:

Send e-mail til: sverre.strandenes@gmail.com og oppgi navn, adresse og mobilnummer (for pakkesporing). Betaling skjer lettest gjennom VIPPS nummer 602519. Les mer om boken under. Den selges for NOK 499 pluss frakt. Frakt er mest hensiktsmessig med Norgespakke, som inkluderer sporing og koster NOK 70.

Snus i Snogen, Tromf i Brogen - en bok om kjengerFor en del år tilbake begynte tanken om å skrive en bok om kjenger å materialisere seg. Mye har skjedd siden Per Gjærder utgav boken "Norske drikkekar av tre". Vi har sett en revolusjon på den digitale fronten, og digitalisering av historiske dokumenter gir helt andre muligheter til å spore historie, brukersteder og eiere av eldre gjenstander. Bruk av fotografisk billedmateriale er også vesentlig forbedret og forenklet siden den gang. I dette prosjektet er det foretatt en systematisk gjennomgang av rundt 500 kjenger, inkludert avfotografering. Gjenstander både fra ulike museer og private samlinger er inkludert. Så langt mulig er det forsøkt å etablere opprinnelig eier og brukersted for drikkekarene, og mye arbeid er lagt ned i dette. Objektene kan i seg selv være interessante, men de har også en historie å fortelle. Således utgjør de et spennende virkemiddel til å gi et innblikk i vår historie, kultur og folkekunst.

Boken er nå ferdig og tilgjengelig for salg. Boken er på 570 sider, og her beskrives tema som er relevante for å forstå hvilken rolle og bruk disse drikkekarene hadde. Her presenteres også 480 kjenger med bilder og beskrivelse, inkludert eier og gårdsinformasjon i de tilfeller det har vært mulig å spore opp dette. Boken selges for NOK 499 pluss frakt. Det er mest hensiktsmessig å sende den som Norgespakke, og da vil det koste NOK 149 for opp til 4 bøker, inklusive pakkesporing. 

Sverre Strandenes
sverre.strandenes@gmail.com
mob: 90696064
Lay-out og design: Marianne Cecilie Dahl / mcddesign.no

Omslagsfoto: Morten Henden Aamot

Om KjengenKjengen er et drikkekar primært for øl, skåret ut av et helt stykke tre. Dette drikkekaret ble hovedsakelig benyttet i Hordaland og Sogn. Den uthulte kroppen er tilnærmet sirkulær, med et oppstående, bøyd håndtak på hver side, oftest formet som et hestehode. Andre håndtaksformer forekommer også. Kjengen kunne være tilvirket av ulike tresorter, som bjørk, alm, older (or), gran og furu. Det perfekte materialet til en kjenge var en kåte eller rikule, som er en utvekst på trestammen, der vedfibrene er vridd om hverandre, noe som gjør at treet blir særlig sterkt.

Ølet har en lang historie i vårt land, og var viktig både i sosiale og seremonielle sammenhenger. Kjengen forsterket ølets rolle blant annet gjennom symbolbruken, og ølet i kombinasjon med kjengen ble i mange situasjoner sett på som styrkende, vernende, beskyttende og fruktbarhetsgivende, for å nevne noen eksempler. 

Med sitt mangfold, sin utforming og sine dekorasjoner gjenspeiler den godt håndverk og skapertrang blant bøndene, i en periode med svært tøffe og utfordrende levekår. Det estetiske var viktig for alle lag av befolkningen, og et fint utformet drikkekar var en viktig eiendel, både for husmenn og selveiere. Kjengen representerer sammen med ølet både sosiale og seremonielle roller og reflekterer folketro og levemåte i perioden.